Werkwijze

Hieronder kunt je lezen hoe wij te werk gaan. Uiteraard blijft een dieetadvies maatwerk. Afhankelijk van de problematiek kan de behandeling er daarom iets anders uitzien.

Eerste Consult

Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur. In het eerste consult vindt een uitgebreid gesprek plaats waarbij informatie wordt verzameld over jouw klachten, persoonlijke omstandigheden en een beoordeling van jouw huidige voeding-, bewegings- en leefgewoonten. Daarnaast vindt er een uitgebreide lichaamsanalyse plaats. Aan de hand van deze gegevens stellen wij in overleg met jou en rekening houdend met jouw wensen, een persoonlijk behandelplan, een dieetadvies en beweegadvies op. Onze ervaring leert dat dit motivatieverhogend werkt.

Een dieetadvies bestaat bij ons over het algemeen uit een op maat gemaakte dieetlijst waarbij je een variatielijst krijgt aangeboden zodat je een goede houvast hebt en voldoende variatie in de voeding ontstaat. Wilt je liever mondelinge (of schriftelijke) tips over aanpassingen in jouw voeding dan kan dat natuurlijk ook.

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren ongeveer 15 minuten. In deze gesprekken wordt de voortgang van jouw behandeling bekeken, er vindt een nieuwe lichaamsanalyse plaats en zo nodig wordt het dieet bijgesteld. Daarnaast wordt er indien nodig in de vervolgconsulten aandacht besteed aan het verbreden van jouw kennis over voeding. Veel aandacht wordt besteed aan motivering en de coaching van deze gedragsverandering.