Acceptance and commitment therapy

Acceptance and commitment therapy diëtist Ilse Velkers

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een onderbouwde methodiek voor gedragsverandering waar de Puur! diëtist voor is opgeleidt en ervaring mee heeft.


Wat kun je verwachten van ACT in de Puur praktijk?

Samen met de Puur diëtist kun je kiezen voor begeleiding op een andere manier dan je wellicht gewend bent.
De begeleiding is gebaseerd op de ACT werkwijze.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat (ongeacht jouw specifieke vraag of probleem), je de verwachting hebt dat als je naar een diëtist gaat het met name over eten gaat. 
Je zult het dan vast gek vinden dat in de consulten niet altijd over eten gaat, omdat ‘eten’ het probleem niet is. Het eten zelf doet namelijk niets. 
Het is de manier waarop we met ons eten omgaan waardoor we te weinig, te veel of de verkeerde dingen gaan eten. Met alle consequenties van dien. 
Inmiddels laat onderzoek en (mijn) ervaring zien dat alleen adviezen geven en jou vertellen wat je wel en niet moet eten, onvoldoende werkt om je eetgedrag aan te passen of te veranderen. Velen van ons weten immers wel wat gezond eten is, maar we doen het niet! 

De manier waarop wij mensen met ons eten omgaan noemen we eetgedrag. 
Dat betekent dus eten = gedrag! En laat dan nu zo moeilijk zijn om te veranderen! 


Wat kan ACT inhouden?

Met ACT ‘zoomen’ we dieper in op de hulpvraag en leer jij vaardigheden waardoor je minder op de automatische piloot gaat leven. Je leert stil te staan en te kiezen op basis van wat jij persoonlijk belangrijk vindt.

Ook kijken we naar naar jouw gedragspatronen en leer je vaardigheden om wellicht andere keuzes te maken en daadwerkelijk te komen tot duurzame gedragsverandering en daarmee veranderingen in je eetpatroon. 

Of en in welke mate je stil gaat staan bij de omgang met negatieve gedachten en emoties kan ook een onderwerp van gesprek zijn.
Het valt niet mee om dan dingen anders te doen. Vervelende gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat we ons rot voelen waardoor het moeilijk wordt om te kiezen voor wat we belangrijk vinden en we weer terugschieten in onze automatische piloot, dus oud gedrag.

Met Acceptance and commitment therapy leer je anders om te gaan met moeilijke gedachten of regels die je voor jezelf hanteert. Je leert te accepteren wat je niet kunt veranderen. Je leert om problemen en moeilijkheden te erkennen voor wat ze zijn zonder dat je er steeds tegen blijft ‘vechten’. 


Kortom,

Je leert vaardigheden om het leven op de automatische piloot te doorbreken zodat je bewuster gaat leven. Oftewel keuzes te maken en doelen te stellen die je dichterbij brengen bij wat je echt belangrijk vindt!
Ook leer je vaardigheden die je kunt inzetten om beter om te gaan en open te staan voor ongemak wat jou in het proces van gedragsverandering kan belemmeren. 

Wil je hier meer over weten of wil je graag jouw hulpvraag bespreken?